สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) - SMEs
www.sme.go.th
 
ค้นหา
 

 ‭(Hidden)‬ main_hot_news_data

 ‭(Hidden)‬ BT_SP_XML(งานและกิจกรรม)

 ‭(Hidden)‬ BT_SP_XML(ข่าวฝาก)

 ‭(Hidden)‬ main_news_marquee

 ‭(Hidden)‬ main_smes_banner_data ‭[2]‬

ข่าวเด่น
ดูทั้งหมด

           
Office of Small and Medium Enterprises Promotion
G, 15, 17-20, 23 Floor, TST Tower, 21 Viphavadi-Rungsit Rd,
Chompphon, Jatujak, Bangkok, Thailand 10900
Tel: 0-2278-8800 Fax: 0-2273-8850
http://www.sme.go.th email : info@sme.go.th
Skip to main content
Go Search